โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
หมู่ 10 บ้านเสียม   ตำบลหัวดอน  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 0812041472
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 (อ่าน 10) 13 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 (อ่าน 22) 11 มิ.ย. 61